Realizácia nového osvetlenia tréningového futbalového ihriska. Osvetlovacia sústava pozostáva zo svietidiel s vysokou účinnosťou (150lm/W) a špeciálnu optikou pre dosiahnutie nízkeho oslnenia.
Telocvičňa, OA Bratislava

Realizácia nového osvetlenia tréningového futbalového ihriska. Osvetlovacia sústava pozostáva zo svietidiel s vysokou účinnosťou (150lm/W) a špeciálnu optikou pre dosiahnutie nízkeho oslnenia.

Realizácia výmeny osvetlenia vo výrobnej hale. V rámci úspory nákladov a zvýšenia intenity osvetlenia bola zrealizovná výmena osvetlovacej sústavy a elektrických rozvodov.
Strojárne Detva

Realizácia výmeny osvetlenia vo výrobnej hale. V rámci úspory nákladov a zvýšenia intenity osvetlenia bola zrealizovná výmena osvetlovacej sústavy a elektrických rozvodov.

Realizácia nového osvetlenia tréningového futbalového ihriska. Osvetlovacia sústava pozostáva zo svietidiel s vysokou účinnosťou (150lm/W)...
Tréningové futbalové ihrisko, Bratislava Jarovce

Realizácia nového osvetlenia tréningového futbalového ihriska. Osvetlovacia sústava pozostáva zo svietidiel s vysokou účinnosťou (150lm/W)...

Výmena pôvodného žiarivkového osvetlenia za úsporné LED svietidlá. Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN EN 60 598,STN EN 12 464-1 a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. a jeho prevádzka bola neefektívna.
Výmena osvetlenia v učebniach Obchodnej akadémie v Bratislave

Výmena pôvodného žiarivkového osvetlenia za úsporné LED svietidlá. Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN EN 60 598,STN EN 12 464-1 a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. a jeho prevádzka bola neefektívna.

Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku supermarketu. Osvetlovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s vysokou účinnosťou (160lm/W) doplnená bodovými svietidlami s vysokým CRI pre nasvietenie čerstvého tovaru.
Supermarket KRAJ, Most pri Bratislave

Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku supermarketu. Osvetlovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s vysokou účinnosťou (160lm/W) doplnená bodovými svietidlami s vysokým CRI pre nasvietenie čerstvého tovaru.

Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku supermarketu. Osvetlovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s vysokou účinnosťou (160lm/W) doplnená bodovými svietidlami s vysokým CRI pre dosvietenie čerstvého tovaru.
Predajňa potravín KRAJ, Hraničná Bratislava

Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku supermarketu. Osvetlovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s vysokou účinnosťou (160lm/W) doplnená bodovými svietidlami s vysokým CRI pre dosvietenie čerstvého tovaru.

Výmena pôvodného žiarivkového osvetlenia za úsporné LED svietidlá. Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN EN 60 598,STN EN 12 464-1 a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. a jeho prevádzka bola neefektívna.
Výmena osvetlenia v učebniach Obchodnej akadémie v Bratislave II. etapa

Výmena pôvodného žiarivkového osvetlenia za úsporné LED svietidlá. Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN EN 60 598,STN EN 12 464-1 a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. a jeho prevádzka bola neefektívna.

Výmena pôvodného osvetlenia ktorého prevádzka bola neefektívna.  Svietidlá so sodíkovými výbojkami 250W boli vymenené za úsporné LED svietidlá 80W. Rýchla návratnosť bola dosiahnutá vďaka použitiu svietidiel s účinnosťou až 150lm/W.
Výmena verejného osvetlenia Krupina

Výmena pôvodného osvetlenia ktorého prevádzka bola neefektívna. Svietidlá so sodíkovými výbojkami 250W boli vymenené za úsporné LED svietidlá 80W. Rýchla návratnosť bola dosiahnutá vďaka použitiu svietidiel s účinnosťou až 150lm/W.

Realizácia výmeny osvetlenia na predajni SM Tempo PJ522 Zvolen. V rámci rekonštrukcie a modernizácie predajne sme nainštalovali nové lineárne osvetlenie, ktoré je  doplnené dizajnovými bodovými svietidlami s vysokým CRI pre dosvietenie čerstvého tovaru.
Predajňa potravín SM COOP Jednota Krupina SD

Realizácia výmeny osvetlenia na predajni SM Tempo PJ522 Zvolen. V rámci rekonštrukcie a modernizácie predajne sme nainštalovali nové lineárne osvetlenie, ktoré je doplnené dizajnovými bodovými svietidlami s vysokým CRI pre dosvietenie čerstvého tovaru.

Realizácia nového osvetlenia tréningového futbalového ihriska. Osvetlovacia sústava pozostáva z LED reflektorov s vysokou účinnosťou (150lm/W) a špeciálnou optikou pre dosiahnutie nízkeho oslnenia.
Tréningové futbalové ihrisko, FK Lamač Bratislava

Realizácia nového osvetlenia tréningového futbalového ihriska. Osvetlovacia sústava pozostáva z LED reflektorov s vysokou účinnosťou (150lm/W) a špeciálnou optikou pre dosiahnutie nízkeho oslnenia.

Realizácia výmeny osvetlenia na predajni SM Tempo Zvolen-Záhonok. V rámci rekonštrukcie a modernizácie predajne sme nainštalovali nové lineárne osvetlenie, ktoré je  doplnené dizajnovými bodovými svietidlami s vysokým CRI pre dosvietenie čerstvého tovaru.
Predajňa potravín SM COOP Jednota Krupina SD

Realizácia výmeny osvetlenia na predajni SM Tempo Zvolen-Záhonok. V rámci rekonštrukcie a modernizácie predajne sme nainštalovali nové lineárne osvetlenie, ktoré je  doplnené dizajnovými bodovými svietidlami s vysokým CRI pre dosvietenie čerstvého tovaru.

Realizácia moderného osvetlenia typu tracklightpre predajňu Potraviny nie otraviny.Systém vodiacich koľajníc umožňuje variabilne posúvať a fixovať rôzne typy svietidiel ( lineárne, bodové, závesné núdzové ). Použité svietidlámajú CRI>95čo zvýrazňuje kvalitu čerstvého tovaru.
Potraviny nie otraviny Nitra

Realizácia moderného osvetlenia typu tracklightpre predajňu Potraviny nie otraviny.Systém vodiacich koľajníc umožňuje variabilne posúvať a fixovať rôzne typy svietidiel ( lineárne, bodové, závesné núdzové ). Použité svietidlámajú CRI>95čo zvýrazňuje kvalitu čerstvého tovaru.

Realizácia výmeny osvetlenia pre predajňu SM TERNO.Pôvodné žiarivkové osvetlenie bolo neefektívne a navyše intenzita osvetlenia bola nevyhovujúca. Nové osvetlenie pozostáva z lineárnych svietidiel s vysokou účinnosťou (140lm/W) doplnené bodovými svietidlami s vysokým CRI pre dosvietenie čerstvého tovaru.
Predajňa potravín SM TERNO Detva

Realizácia výmeny osvetlenia pre predajňu SM TERNO.Pôvodné žiarivkové osvetlenie bolo neefektívne a navyše intenzita osvetlenia bola nevyhovujúca. Nové osvetlenie pozostáva z lineárnych svietidiel s vysokou účinnosťou (140lm/W) doplnené bodovými svietidlami s vysokým CRI pre dosvietenie čerstvého tovaru.

Výmena pôvodného osvetlenia s MHID žiarivkami za úsporné LED reflektory. Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa štandardu UEFA a navyše bola jeho prevádzka neefektívna.
Osvetlenie futbalového ihriska, Žiar nad Hronom

Výmena pôvodného osvetlenia s MHID žiarivkami za úsporné LED reflektory. Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa štandardu UEFA a navyše bola jeho prevádzka neefektívna.

Realizácia výmeny osvetlenia na maloobchodných predajniach reťazca za účelom zvýšenia intenzity a kvality osvetlenia a súčasne zníženia nákladov na prevádzku zastaraného pôvodného osvetlenia.
Sieť predajní COOP Jednota Nitra SD

Realizácia výmeny osvetlenia na maloobchodných predajniach reťazca za účelom zvýšenia intenzity a kvality osvetlenia a súčasne zníženia nákladov na prevádzku zastaraného pôvodného osvetlenia.

Dodávka reklamných LED mantinelov a scoreboardu včítane riadiaceho systému s možnosťou naprogramovania statických piktogramov alebo...
LED mantinely pre Národné športové centrum

Dodávka reklamných LED mantinelov a scoreboardu včítane riadiaceho systému s možnosťou naprogramovania statických piktogramov alebo...

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre športové haly. Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN a navyše bola jeho prevádzka neefektívna...
Športová hala, ZŠ Bratislava

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre športové haly. Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN a navyše bola jeho prevádzka neefektívna...

Realizácia výmeny osvetlenia na maloobchodných predajniach reťazca za účelom zvýšenia intenzity a kvality osvetlenia a súčasne zníženia nákladov na prevádzku zastaraného pôvodného osvetlenia.
Sieť predajní COOP Jednota Prievidza SD

Realizácia výmeny osvetlenia na maloobchodných predajniach reťazca za účelom zvýšenia intenzity a kvality osvetlenia a súčasne zníženia nákladov na prevádzku zastaraného pôvodného osvetlenia.

Výmena elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre hydinové farmy. Nové LED osvetlenie je automaticky riadené programovateľným stmievačom podľa časového plánu ...
Hydinové farmy, BRANKO Slovakia, Nitra

Výmena elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre hydinové farmy. Nové LED osvetlenie je automaticky riadené programovateľným stmievačom podľa časového plánu ...

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre výrobnú halu.Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN a navyše bola jeho prevádzka neefektívna...
Výrobná hala, PRIMAPLAST, Bernolákovo

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre výrobnú halu.Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN a navyše bola jeho prevádzka neefektívna...

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre distribučný sklad tovaru.Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN a navyše bola jeho prevádzka neefektívna...
Distribučný sklad CBA Slovakia, Chynorany

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre distribučný sklad tovaru.Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN a navyše bola jeho prevádzka neefektívna...

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre výrobné haly. Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN a navyše bola jeho prevádzka neefektívna...
Výrobné haly, WAY INDUSTRIES, Krupina

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre výrobné haly. Pôvodné osvetlenie nespĺňalo min. úroveň intenzity podľa STN a navyše bola jeho prevádzka neefektívna...

Realizácia výmeny osvetlenia na maloobchodných predajniach reťazca za účelom zvýšenia intenzity a kvality osvetlenia a súčasne zníženia nákladov na prevádzku zastaraného pôvodného osvetlenia...
Predajne COOP Jednota Trenčín SD

Realizácia výmeny osvetlenia na maloobchodných predajniach reťazca za účelom zvýšenia intenzity a kvality osvetlenia a súčasne zníženia nákladov na prevádzku zastaraného pôvodného osvetlenia...

Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku  supermarketu.  Osvetlovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s asymetrickým osvetlením doplnenými bodovými svietidlami...
Predajňa potravín CBA Slovakia

Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku supermarketu. Osvetlovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s asymetrickým osvetlením doplnenými bodovými svietidlami...

Realizácia výmeny osvetlenia na maloobchodných predajniach reťazca za účelom zvýšenia intenzity a kvality osvetlenia a súčasne zníženia nákladov na prevádzku zastaraného pôvodného osvetlenia...
Predajne potravín CBA Slovakia

Realizácia výmeny osvetlenia na maloobchodných predajniach reťazca za účelom zvýšenia intenzity a kvality osvetlenia a súčasne zníženia nákladov na prevádzku zastaraného pôvodného osvetlenia...

Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku  supermarketu.  Osvetľovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s asymetrickým osvetlením doplnenými bodovými svietidlami...
Supermarket CBA – OD PRIOR Lučenec

Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku supermarketu. Osvetľovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s asymetrickým osvetlením doplnenými bodovými svietidlami...

Realizácia nového osvetlenia včítane kompletnej elektroinštalácie pre novootvorenú prevádzku  supermarketu. Osvetlovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel...
Supermarket COOP Jednota TEMPO, OD MAX Trenčín

Realizácia nového osvetlenia včítane kompletnej elektroinštalácie pre novootvorenú prevádzku supermarketu. Osvetlovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel...

Realizácie rekonštrukcie stropu a výmeny osvetlenia v obchodnom dome. Montáž zníženého kazetového stropu včítane inštalácie nových LED svietidiel s výraznou úsporou nákladov...
Obchodný dom COOP Jednota, Handlová

Realizácie rekonštrukcie stropu a výmeny osvetlenia v obchodnom dome. Montáž zníženého kazetového stropu včítane inštalácie nových LED svietidiel s výraznou úsporou nákladov...

Ušetrite na energiách. Dohodnite si obhliadku vašich priestorov KONTAKT

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.