Dodávka reklamných LED mantinelov a scoreboardu včítane riadiaceho systému s možnosťou naprogramovania statických piktogramov alebo...

LED mantinely pre Národné športové centrum

Dodávka reklamných LED mantinelov a scoreboardu včítane riadiaceho systému s možnosťou naprogramovania statických piktogramov alebo pohyblivých video sekvencií. Technická podpora pre vyskladanie rôznych  konfigurácii v odlišných typoch priestorov.

Detaily projektu

Počet modulov::

Rozlíšenie modulov::

ĎALŠIE REFERENCIE

Hydinové farmy, BRANKO Slovakia, Nitra

Výmena elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre hydinové farmy. Nové LED osvetlenie je automaticky riadené programovateľným stmievačom podľa časového plánu ...

Predajne potravín CBA Slovakia

Realizácia výmeny osvetlenia na maloobchodných predajniach reťazca za účelom zvýšenia intenzity a kvality osvetlenia a súčasne zníženia nákladov na prevádzku zastaraného pôvodného osvetlenia...

Supermarket CBA – OD PRIOR Lučenec

Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku supermarketu. Osvetľovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s asymetrickým osvetlením doplnenými bodovými svietidlami...