Fotovoltika

Navrhujeme, projektujeme a inštalujeme strešné fotovoltické elektrárne s výkonom do 1MW s panelmi najvyššej kvality, kategórie Tier1 a pokročilou technológiou optimizérov od špecialistu a vedúceho lídra, spoločnosti Solar Edge. Optimizéry Solar Edge zvyšujú maximálny výkon FV panelov, vyrobia viacej energie, majú najvyššiu požiarnu bezpečnosť, integrovanú detekciu ARC oblúkov a umožnia flexibilne rozširovať FV systém a jednoduchšie ho servisovať. Striedače Solar Edge dosahujú najvyššiu úroveň kybernetickej bezpečnosti. Naše skúsenosti a technické riešenie na mieru vám zaručia vyššiu efektívnosť a rýchlejšiu návratnosť investície.

Návrhy a projekty FVE.

Naši projektanti pristupujú ku každému projektu FVE individuálne. Vypracujeme vám kompletnú projektovú dokumentáciu...

Návrhy a projekty FVE.

Naši projektanti pristupujú ku každému projektu FVE individuálne. Vypracujeme vám kompletnú projektovú dokumentáciu, realizačný projekt elektroinštalácie rozvodov a rozvádzačov. Tiež zabezpečíme inžiniering a všetky administratívne úkony súvisiace s pripojením.

Analýza spotreby

Vypracujeme vám smart energetický audit a analýzu existujúcej spotreby elektriny a navrhneme optimálny FV systé...

Analýza spotreby

Vypracujeme vám smart energetický audit a analýzu existujúcej spotreby elektriny a navrhneme optimálny FV systém, ktorý maximalizuje výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu a dosiahne najrýchlejšiu návratnosť investície.

3D simulácia

Projekty FV systému navrhujeme a optimalizujeme v 3D simulátore s ktorým nájdeme najoptimálnejšie umies...

3D simulácia

Projekty FV systému navrhujeme a optimalizujeme v 3D simulátore s ktorým nájdeme najoptimálnejšie umiestnenie, počet a orientáciu FV panelov a vypočítame budúcu výrobu FVE, ktorú ovplyvňuje najmä veľkosť, orientácia, sklon strechy. Dôležité je tiež posúdenie objektov a prekážok, ktoré vytvárajú zatienenie na FV paneloch.

SMART energy

Navrhneme riadiaci systém, ktorý umožní efektívne využiť prebytky vyrobenej elektriny a optimalizovať spotrebu...

SMART energy

Navrhneme riadiaci systém, ktorý umožní efektívne využiť prebytky vyrobenej elektriny a optimalizovať spotrebu podľa okamžitej ceny elektriny. Integrácia FVE s reguláciou a riadením spotreby alebo ukladaním prebytkov elektriny do batérie zrýchli návratnosť investície.

Fotovoltika s optimizérmi od Solar Edge

Používame technológiu od spoločnosti Solar Edge, ktorá je technologickým lídrom FVE systémov s výkonovými optimizérmi, Použitie optimizérov má oproti obyčajným stringovým meničom viacero výhod a predností:

Vyšší výkon a ročná produkcia

FV panely s pripojenými optimizérmi dosahujú vyššiu celkovú ročnú produkciu energie, ktorá je dosiahnutá optimalizáciou max. výkonu pre každý panel alebo dvojicu samostatne. Zatienený panel môže znížiť výkon celej sústavy bez optimizérov až o 90%. FV panely strácajú časom výkon nerovnomerne avšak optimizér maximalizuje výkon z každého panela na maximum a tým dokáže zvýšiť výkon systému až o 7% oproti klasickým stringovým meničom, ktoré prispôsobia maximálny výkon podľa najslabšieho panela. Optimizéry tiež umožnia inštalovať na strechách až o 40% viac panelov, pretože panely s optimizérmi môžu byť umiestnené aj na miestach s čiastočným zatienením od rôznych prekážok na streche.
Fotografia
Fotografia

Návrh a rozširovanie systému.

Návrh a dizajn systému spracovávame v 3D simulátore, dizajnéri od Solar Edge, ktorý simuluje budúcu výrobu a ročné priebehové hodnoty výkonu, podľa ktorých navrhneme optimálny výkon FVE a umiestnenie panelov vzhľadom na priebeh dennej spotreby objektu. Použitie optimizérov umožňuje veľkú flexibilitu v stringu zapojiť ľubovoľné typy panelov s rozdielnymi parametrami, výkonom, rozmermi, orientáciou a v budúcnosti je možné rozšíriť systém pridaním iných, novších typov panelov prípadne vymeniť poškodený panel za iný typ.

Najvyššia požiarna bezpečnosť

Optimizéry spĺňajú najvyššie požiarne normy. Funkcia Sense Connect priebežne kontroluje teplotu kabeláže, optimizérov a meniča a zabraňuje vzniku elektrického oblúku a vzniku požiaru aktivovaním funkcie Rapid Shutdown - Safe DC, ktorá okamžite zníži napätie v okruhu na bezpečné dotykové. V prípade vzniku požiaru od iného zdroja, sa na všetkých optimizéroch automaticky zníži napätie na 1V zabráni sa vzniku elektrického oblúku skratom vysokého napätia, ktorý nie je možné uhasiť.

Fotografia

Jednoduchší servis a údržba

Monitorovanie každého optimizéra samostatne umožňuje jednoducho a včas detekovať miesto poruchy a ušetriť náklady nielen na servis ale aj predísť finančnej strate vzniknutej znížením výkonu FVE. Robustná a spoľahlivá technológia optimizérov zaručuje ich dlhú životnosť so štandardnou zárukou 25 rokov.
Fotografia

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.