Realizácia výmeny osvetlenia vo výrobnej hale. V rámci úspory nákladov a zvýšenia intenity osvetlenia bola zrealizovná výmena osvetlovacej sústavy a elektrických rozvodov.

Strojárne Detva

Realizácia výmeny osvetlenia vo výrobnej hale. V rámci úspory nákladov a zvýšenia intenity osvetlenia bola zrealizovná výmena osvetlovacej sústavy a elektrických rozvodov. Nové osvetlenie pozostáva zo svietidiel typu HIGH BAY s vysokou účinnosťou (160lm/W).  Okrem úspory nákladov sa zvýšila intenzita osvetlenia o 180%.

Detaily projektu

Počet svietidiel::

Ročná úspora::

Návratnosť::

ĎALŠIE REFERENCIE

Hydinové farmy, BRANKO Slovakia, Nitra

Výmena elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre hydinové farmy. Nové LED osvetlenie je automaticky riadené programovateľným stmievačom podľa časového plánu ...

Predajne potravín CBA Slovakia

Realizácia výmeny osvetlenia na maloobchodných predajniach reťazca za účelom zvýšenia intenzity a kvality osvetlenia a súčasne zníženia nákladov na prevádzku zastaraného pôvodného osvetlenia...

Supermarket CBA – OD PRIOR Lučenec

Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku supermarketu. Osvetľovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s asymetrickým osvetlením doplnenými bodovými svietidlami...