Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku  supermarketu.  Osvetľovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s asymetrickým osvetlením doplnenými bodovými svietidlami...

Supermarket CBA – OD PRIOR Lučenec

Realizácia nového osvetlenia pre novootvorenú prevádzku  supermarketu. Osvetľovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel s asymetrickým osvetlením doplnenými bodovými svietidlami s vysokým CRI pre dosvietenie čerstvého tovaru. 

Detaily projektu

Počet svietidiel:

Ročná úspora:

Návratnosť:

ĎALŠIE REFERENCIE

Hydinové farmy, BRANKO Slovakia, Nitra

Výmena elektroinštalácie včítane výmeny osvetlenia pre hydinové farmy. Nové LED osvetlenie je automaticky riadené programovateľným stmievačom podľa časového plánu ...

Predajne potravín CBA Slovakia

Realizácia výmeny osvetlenia na maloobchodných predajniach reťazca za účelom zvýšenia intenzity a kvality osvetlenia a súčasne zníženia nákladov na prevádzku zastaraného pôvodného osvetlenia...

Supermarket COOP Jednota TEMPO, OD MAX Trenčín

Realizácia nového osvetlenia včítane kompletnej elektroinštalácie pre novootvorenú prevádzku supermarketu. Osvetlovacia sústava pozostáva z lineárnych svietidiel...